Akademie-Termine 2024

Sozialakademie Haus Silberbach

Unter dem Dach der EJF Sozialakademie finden in unserem Haus regelmäßig bayerisch-tschechische Seminare statt. Im Mittelpunkt dieser gemeinnützigen Arbeit stehen Fragen der Qualifizierung und Beratung von Menschen, die sich in Ihrem Engagement den Bedürfnissen sozialer Randgruppen und benachteiligter Menschen widmen. Durch diese Fort- und Weiterbildungsangebote wird das lebenslange Lernen im sozialen Bereich unterstützt und die Kohäsion gefördert. Eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit setzt auf die Schaffung von sozial-kompetenten Netzwerken und fördert den euröpäischen Gemeinschaftsgedanken.

Alle Seminare werden durch deutsche und tschechische Referenten gestaltet. Die Übersetzung erfolgt simultan.

Ermöglicht wird diese Arbeit durch die Unterstützung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und der Euregio Egrensis.

Seminaranmeldung
EJF Bildung und internationale Arbeit
Frau Katerina Stepankova

Tel.: 00420-606 834 988

Mobil: 0151 55982607

stepankova.katerina@ejf.de

Weitere Informationen und Programme
der Sozialakademie Haus Siberbach:

Die Arbeit der Bayerisch-Tschechischen Sozialakademie wird gefördert durch:

  • EJF Haus Silberbach bayerisch tschechische Seminare
Datum Thema
2024
04. + 05.03. Psychosoziale Notfallversorgung: Grundkurs
18. + 19.04. Psychosoziale Notfallversorgung: Fachforum
29. + 30.04. Traumapädagogik: Grundkurs
13. + 14.05. Trauma-Aufbaukurs
03. + 04.06. Traumapädagogik: Aufbaukurs
08. + 09.07. Traumapädagogik Modul: Sterben und Tod
16. + 17.09. Trauma Modul: Erlebnispädagigik Traumapädagogik Modul: Erlebnispädagogik
18. + 19.11. Trauma Modul: Transgenerationale Traumata Traumapädagogik Modul: Transgenerationale Traumata

Vážení přátelé, vážené kolegyně, vážení kolegové,

Sociální akademie „dům“ Silberbach je součástí nově vytvořené EJF-Akademie pro vzdělávání a mezinárodní spolupráci a je speciálně zaměřena na česko-německou spolupráci v různých oblastech lidského života a lidské praxe. Náš koncept činnosti a spolupráce je velmi pestrý, sahá od psychosociální oblasti přes etiku, lidskoprávní, etické, občanské a jazykové vzdělávání až k historii, spiritualitě, kultuře, umění a publikacím. Jsme současně otevřeni i novým podnětům, idejím a zájmům dalších aktérů a aktuálním výzvám ve společnostech i v širším kontextu.

Kontaktní místo a krásný prostor s výbornou kuchyní se nachází přímo v Silberbachu (nedaleko Selbu, tedy na německé straně v blízkosti hranic směrem od Chebu). Není třeba se obávat jazykové vybavenosti, vše je tlumočeno a můžete nás oslovit česky i německy.

Rádi bychom Vás – zejména nyní v rámci dalšího rozvoje naší činnosti – takto přátelsky, kolegiálně a upřímně oslovili a přizvali k různorodé spolupráci. Jde nám o česko-německou vzájemnost, proto bychom rádi přispěli k tomu, aby spolu mohli lidé různých věkových kategorií z České republiky a z Německa prožívat, projednávat a probírat rozmanitá témata, více se vzájemně poznávat, odstraňovat předsudky a odborně se vzájemně obohacovat a inspirovat.

Nabízíme vhodné prostory pro tyto programy a pobyty. Zároveň se ale nechceme uzavírat a omezovat na aktivity v Silberbachu. Proto se rádi zúčastníme programů našich partnerů a dalších aktérů na jejich půdě. Rádi budeme i partnery projektů, budeme se podílet na prostředkování kontaktů, propojování lidí a organizací. Jsme ochotni a připraveni nabídnout i odborné praxe a pracovní příležitosti.

Velmi si vážíme rozvinuté a různorodé česko-německé spolupráce zvláště v česko-německém příhraničním regionu a činnosti hlavních aktérů v něm.

Jsme sice zaměřeni na česko-německou spolupráci a vzájemnost, ale můžeme uspořádat programy, nabídnout prostory a být partnery jen pro německou nebo českou akci anebo zase spolupracovat i více mezinárodně s lidmi z jiných zemí.

Rádi bychom svým přístupem a svou činností přispěli k lidsky důstojnému a spravedlivému utváření života a soužití (nejen) Čechů a Němců.

Děkujeme Vám za pozornost, zájem a budeme se těšit na setkávání a spolupráci.

S úctou a pozdravem